Previous
Next

You are here

P.A.C.

P.A.C. Proiect autorizare construire
Documentatia este executata in sistem de proiectie stereografic 1970 atat pe suport analogic cat si digital. Planurile vor fi receptionate si avizate de ANCPI.
Documentatia respecta toate normativele in vigoare si contine:Planuri de situatii. Planuri topografice. Planuri de amplasament
- cerere de receptie, conform anexei 1 (din regulamentul aprobat prin ordinul 634/2006 al Directorului General al ANCPI);
- memoriu tehnic
- plan de incadrare in zona a lucrarii (la scara 1:2000 - intravilan sau 1:5000 - extravilan) cu dimensiunile parcelei si distantele fata de limitele fixe din teren;
- plan de situatie cu reprezentarea reliefului (plan cotat sau cu curbe de nivel), unde arhitectul va amplasa obiectivele propuse;
- extras de carte funciara pentru informare;
- extras din planul parcelar (daca este cazul) avizat de primar sau de imputernicitul acestuia;
- masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice sau prin tehnologie GPS (Global Positioning System);
- descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
- calculul analitic al suprafetelor.

Planul de amplasament si delimitare necesar intocmirii proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.) se poate supune receptionarii si avizarii de catre ANCPI numai daca imobilul respectiv a fost inscris in cartea funciara (prin documentatie cadastrala).