Previous
Next

You are here

Delimitare cadastrală a unităţii administrativ-teritoriale

Delimitare cadastrală a unităţii administrativ-teritoriale

Lucrare distinctă la introducerea cadastrului la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, constând în: constituirea conform legii a comisiei, parcurgerea întregului traseu al hotarului unităţii administrativ- teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limită intravilanului şi marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, întocmirea actelor şi documentaţiei tehnice de delimitare.