Previous
Next

You are here

Cadastrul si intabularea

Inscrisul in Cartea Funciara (intabularea) are aceeasi functie cu cartea de identitate pentru o persoana.

Daca ati facut intabularea terenului, va ocupati numai de obtinerea titlului de proprietar al casei construite pe acest teren.

Tinand cont ca sunteti acum proprietar al unei case construita pe un teren, pentru care aveti contract de vanzare-cumparare in forma autentica sau alte acte ce dovedesc dreptul de proprietate, trebuie sa fiti inscris in Registrul de Carte Funciara si sa obtineti intabularea pentru ambele proprietati - teren si casa.

Indiferent de natura terenului (agricol sau pentru constructii) si indiferent de felul constructiei (casa, apartament, birouri etc.), cadastrul si intabularea(inregistrarea) sunt obligatorii. Legea cadastrului a intrat in vigoare in 1991 cu scopul de a obtine o evidenta clara a proprietatilor, in registrele cadastrale ale statului fiind trecute numele proprietarilor bunurilor imobiliare, suprafetele de teren detinute si copiile actelor care dovedesc drepturile acestora.

Chiar daca vi se pare o pierdere de timp sau un efort inutil, trebuie sa stiti ca inscrisul in Cartea funciara va poate salva de multe necazuri. Piata imobiliara este foarte dinamica, gusturile si preferintele se schimba cu timpul, familia se mareste, aveti nevoie de alta casa. Este mult mai usor sa garantati dreptul la proprietate daca sinteti inscris in Cartea Funciara si aveti si intabularea dreptului de proprietar.

NOTA: Aceste formalitati trebuie indeplinite atat pentru teren cat si pentru casa.