Previous
Next

You are here

Cadastru cladiri

Cadastrul fondului imobiliar - evidenţa şi inventarierea corpurilor de proprietate din localităţi, specificând, pentru construcţii, folosinţă, materialele de construcţie, structură, regimul de înălţime, fundaţia, suprafaţa, dotările, starea;

Structura reprezinta o construcţie arhitecturală de proporţii prin care se urmăreşte o formă, un întreg, legând în ordinea cerută părţile lui componente după un plan prestabilit.

Constructia reprezinta o clădire executată din zidărie, lemn, metal, beton sau alte materiale, pe baza unui proiect, care serveşte la adăpostirea oamenilor, animalelor, obiectelor. Casă, edificiu, clădire, o proprietate sau o parte dintr-o proprietate construită cu o utilizare distinctă pentru proprietar, care aparţine unei persoane sau mai multor persoane, în indiviziune. Aceasta poate fi o clădire întreagă sau parţi dintr-o clădire, cu una sau mai multe intrări. Fiecare intrare are o adresă. Adresa este identică cu cea a intrării.

Proprietar poate fi oricare persoană fizică sau juridică titulară în exclusivitate sau în indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus înscrierii.

Parti pot fi persoanele care participă la încheierea actului juridic, personal sau prin reprezentanţi şi în privinţa cărora se produc efectele actului juridic.